Beatrix Potter


Flopsy Bunny Large

30cm Plush Flopsy Bunny

Flopsy Bunny Large
£19.99
 

Flopsy Bunny Medium

22cm Plush Flopsy Bunny

Flopsy Bunny Medium
£15.00
 

Jeremy Fisher Large

30cm Plush Jeremy Fisher

Jeremy Fisher Large
£19.99
 

Mrs Rabbit Large

30cm Plush Mrs Rabbit

Mrs Rabbit Large
£19.99
 

Tom Kitten Large

30cm Plush Tom Kitten

Tom Kitten Large
£19.99